Dla kogo studia podyplomowe?

Bogaty rynek studiów podyplomowych skłania coraz więcej osób do zdecydowania się na któryś z proponowanych na „podyplomówkach” kierunków. Ze względu na to, że studia podyplomowe są bardziej dopasowane do rynku pracy i praktyczniejsze niż dzienne stanowią całkiem kuszącą propozycję. Niestety wysokie ceny takich studiów mogą skutecznie odstraszać niezdecydowanych. Studia podyplomowe są przeznaczone dla osób, które posiadają tytuł licencjata, magistra lub inżyniera. Mogą je podjąć ci, którzy kontynuują studia na drugim stopniu czy pracują, gdyż zajęcia na studiach podyplomowych odbywają się w soboty i niedziele. Studia podyplomowe, mimo że trwają krótko, dają całkiem sporą, praktyczną i przydatną wiedzę; pozwalają na wyspecjalizowanie się w jakiejś dziedzinie, a nawet na przebranżowienie się. Na przykład absolwenci neofilologii mogą ułatwić sobie zdobycie zawodu tłumacza przysięgłego poprzez uczęszczanie na podyplomowe studia z tłumaczeń poświadczonych i specjalistycznych. Natomiast osoby, znudzone dotychczasową pracą lub niemogące znaleźć satysfakcjonującej ich pracy, mają możliwość przekwalifikowania się dzięki „podyplomówce”. Studia podyplomowe są przeznaczone także dla tych, których wiedza i umiejętności zdezaktualizowały się. Dzięki nabyciu najnowszej wiedzy z danej dziedziny tacy pracownicy mogą o wiele lepiej wykonywać swój zawód.

Jak wybrać studia podyplomowe?

Wybór studiów podyplomowych może być znacznie trudniejszy niż wybór studiów dziennych, gdyż wiąże się ze sporymi kosztami związanymi z opłaceniem „podyplomówki”. Decydując się na studia dzienne, nie ponosimy konsekwencji finansowych w przypadku rezygnacji z nich. Inaczej jest w przypadku studiów podyplomowych – uczęszczając na nie, musimy się liczyć z tym, że musimy wydać na nie swoje pieniądze. Gdy nagle w połowie studiów podyplomowych, uznamy, że nasz wybór był nietrafiony, słabym pomysłem będzie nagła rezygnacja, gdyż jeden semestr może nas kosztować około dwóch tysięcy złotych. Dlatego, wybierając się na studia podyplomowe, należy być całkowicie zdecydowanym i zdeterminowanym. Aby tak było, nie powinniśmy kierować się przy wyborze kierunku chwilową modą, ale autentycznym i pochodzącym z nas pragnieniem, by zdobywać wiedzę akurat z danej dziedziny. Trzeba dopasować kierunek do swoich zainteresowań i wcześniejszego wykształcenia. Nawet najbardziej opłacalny według statystyk kierunek, jeśli nie będzie ani trochę zbieżny z naszymi predyspozycjami, dla nas może stać się kierunkiem najgorszym z możliwych. Studia podyplomowe mają do zaoferowania tak wiele kierunków z różnych dziedzin, że ostatecznie na pewno uda się nam odnaleźć wymarzoną specjalność. Wybierając kierunek, zwróćmy też uwagę na ilość zajęć praktycznych i rodzaj przekazywanej wiedzy, a także na prestiż uczelni.

Wskazówki związane ze studiami podyplomowymi

Coraz więcej osób podejmuje studia podyplomowe, wierząc, że inwestycja czasu pieniędzy zwróci się prędzej czy później w ich życiu zawodowym. Oferta podyplomowych studiów jest w Polsce dość rozbudowana, dlatego osoby z natury niezdecydowane mogą poczuć lekki zawrót głowy podczas wybierania odpowiedniego kierunku dla siebie. Czym, oprócz rozsądku, warto kierować się, wybierając kierunek „podyplomówki”? Na pewno warto zastanowić się, czy najbardziej oblegane kierunki studiów podyplomowych faktycznie są aż tak dobre i dają szansę znalezienia doskonałej pracy. Często jest tak, że kierunki te są modne jedynie przez kilka lat, a następnie nikt już o nich nie pamięta. I nie zawsze ułatwiają nam wejście na rynek pracy. Zanim zdecydujemy się na jakiś kierunek, pomyślmy, jaki cel chcemy osiągnąć, studiując go. Czy ma to być podniesienie naszych kwalifikacji zawodowych, wyspecjalizowanie się w konkretnej dziedzinie, czy może jedynie zaspokojenie chwilowego braku pomysłu na siebie? Zanim podejmiemy studia podyplomowe, przyjrzyjmy się obecnemu rynkowi pracy? W którym sektorze jest nadmiar specjalistów, a gdzie ich brakuje? Jakie umiejętności są najbardziej cenione przez pracodawców? Nie koncentrujmy się tylko na współczesnym stanie rynku, ale postarajmy się mocniej wytężyć umysł i spojrzeć trochę dalej. Zadajmy sobie pytanie dotyczące tego, jak za 15 lat może wyglądać rynek pracy? Ważne jest zapoznanie się z programem danego kierunku na studiach podyplomowych, sama nazwa może nas zmylić.

Kim jest słuchacz studiów podyplomowych?

W Polsce mamy duży wybór, jeśli chodzi o studia – nie tylko studia dzienne, ale także podyplomowe. Poza tym kierunków jest coraz więcej, dlatego też niełatwo jest wybrać ten, który najbardziej będzie nam odpowiadał. Studentów studiów podyplomowych również jest całkiem sporo, gdyż świadectwo ukończenia „podyplomówki” może być dobrym sposobem na wyróżnienie się na rynku pracy, zdobycie wymarzonego stanowiska czy po prostu inwestycję we własny rozwój zawodowy. Jaki jest typowy słuchacz studiów podyplomowych? Najchętniej studentkami zostają kobiety; około 70 procent słuchaczy „podyplomówek” to kobiety. Ze względu na to, że warunkiem dostania się na podyplomowe studia jest posiadanie dyplomu licencjata, magistra lub inżyniera, wśród słuchaczy nie zdarzają się raczej osoby poniżej 24. roku życia. Nie znaczy to jednak, że studia podyplomowe są oblegane przez osoby starsze pragnące zaktualizować swoje umiejętności. Wręcz przeciwnie – decydując się na studia podyplomowe, musimy liczyć się z tym, że spotkamy na nich przede wszystkim osoby przedziale wiekowym od około 25. do 35. roku życia. Niektóre osoby decydują się na pogłębienie swojej wiedzy na studiach podyplomowych z własnej woli, inne zaś są delegowane na studia dofinansowane przez pracodawcę.

Motywy, które skłaniają do podjęcia podyplomowych studiów

Co skłania ludzi do podejmowania podyplomowych studiów? Tyle, ilu istnieje słuchaczy podyplomowych kierunków, istnieje też powodów podejmowania kształcenia podyplomowego. Ale są także przyczyny, które dotyczą większości podyplomowych studentów. Oto kilka nich:
1. Motywem może być chęć rozwoju w danej dziedzinie. Ludzie, którzy uwielbiają się uczyć, chętnie podejmują wyzwania związane z kolejnymi studiami. Wybierają interesujący ich kierunek i czerpią przyjemność z rozwoju.
2. Niektóre osoby, szczególnie starsze, mogą odczuwać potrzebę uaktualnienia swojej wiedzy. Ze względu na to, że stan wiedzy w danych dziedzinach ciągle się zwiększa, informacje, zdobyte przez część pracowników dawno temu na studiach, mogą być już nie do końca aktualne i przydatne.
3. Pragnienie wyspecjalizowania się w danej dziedzinie również jest częstym motywem skłaniającym do podjęcia studiów podyplomowych. Uzupełnienie i rozszerzenie dotychczas zdobytej wiedzy pomaga zdobyć lepszą pracę.
4. Dzisiejszy rynek pracy jest dynamiczny, szybko się zmienia. Niektórzy są zmuszeni przekwalifikować się, gdyż w ich branży niewiele osób ma szansę na znalezienie pracy. Inni, mimo że mają możliwość pracy w swoim zawodzie, decydują się na zmianę, gdyż przeżywają wypalenie zawodowe lub odkryli, że chcieliby wykonywać zupełnie inny zawód niż dotychczas. Studia podyplomowe dają im taką szansę.

Studia podyplomowe dla filologów

Jedną z rzeczy, która przemawia za studiami podyplomowymi, jest to, że podczas gdy wielu jest w Polsce magistrów, to już nie tak wielu jest absolwentów studiów podyplomowych. Ukończenie studiów podyplomowych może stanowić dobry sposób na wyróżnienie się na rynku pracy. Nie należy jednak traktować świadectwa ukończenia kierunku podyplomowego jako kolejnego „papierka”, ale raczej jako zaświadczenia o zdobytej przez nas praktycznej wiedzy, którą wykorzystamy w pracy. Osoby kończące filologie często zastanawiają się nad studiami podyplomowymi, które pomogą im wyspecjalizować się w jakiejś dziedzinie. Dla filologów polskich dobrym wyborem może okazać się logopedia, dzięki której zdobędą możliwość wykonywania zawodu logopedy. Logopeda pomaga swoim pacjentom w kształtowaniu właściwej wymowy i usuwaniu jej różnych zaburzeń. Nieprawidłowa wymowa może okazać się przyczyną zaniżonej samooceny, dlatego logopedia to ważna dziedzina. Na podyplomowych studiach logopedycznych zdobywa się wiedzę między innymi z językoznawstwa, foniatrii, audiologii, neurologii, audiologii i psychologii. Innym kierunkiem idealnym dla osób pragnących uzupełnić o praktyczne wiadomości wiedzę zdobytą na studiach filologicznych jest translatoryka, na których poszerzamy wiedzę dotyczącą przekładu. Ciekawym kierunkiem są tłumaczenia poświadczone i specjalistyczne, które przygotowują do egzaminu państwowego na tłumacza przysięgłego.

Popularne kierunki studiów podyplomowych

Studia podyplomowe, dedykowane osobom posiadającym już wyższe wykształcenie – licencjackie, magisterskie lub inżynierskie – są bardzo chętnie wybierane jako sposób na zdobycie dodatkowej wiedzy przez osoby nie tylko już pracujące, ale także będące jeszcze studentami, na przykład studiów drugiego stopnia. Wśród słuchaczy studiów podyplomowych przeważają kobiety. Podobnie jak przypadku tradycyjnych studiów niektóre kierunki studiów podyplomowych są bardziej, a inne mnie oblegane. Jednak bardziej niż na same kierunki należy zwrócić uwagę na dziedziny, które są najchętniej wybierane przez przyszłych słuchaczy podyplomowych studiów. Okazuje się, że najwięcej osób decyduje się na studiowanie kierunków ekonomicznych. Dostrzegają oni, że warto wyspecjalizować się z wiedzy dotyczącej rachunkowości czy bankowości. Popularnością cieszą się także kierunki pedagogiczne, co może dziwić, jeśli weźmie się pod uwagę to, że nie należą one do kierunków obleganych na studiach dziennych. Wiele osób podejmują decyzję o dokształceniu się z dziedzin medycznych. Niżej uplasowały się kierunki z zakresu nauk humanistycznych, społecznych, informatycznych i prawnych. Najmniejsze zainteresowanie dotyczy zaś podyplomowych studiów technicznych. Wiele osób decyduje się także na studia z zarządzania projektami lub zasobami ludzkimi. Fakt ten wynika z tego, że kierownik projektu, czyli project manager to stanowisko dobrze opłacane, wszechstronne i coraz bardziej popularne na rynku pracy.

Kiedy warto zdecydować się na studia podyplomowe?

Czasami studia podyplomowe wydają się koniecznością – na przykład, gdy widzisz, że brakuje Ci wiedzy w dziedzinach branży, w której już pracujesz i nadal chcesz pracować. Również, gdy Twój pracodawca proponuje Ci dofinansowanie studiów podyplomowych, nie musisz raczej długo się nad nimi zastanawiać, szczególnie, jeśli ich program wydaje Ci się interesujący i pogłębiający Twoją wiedzę w dziedzinie, którą się zajmujesz. Ale kiedy jeszcze warto zastanowić się nad zapisaniem się na studia podyplomowe?
1. Warto zdobyć świadectwo ukończenia podyplomowych studiów, jeśli pragniesz wyspecjalizować się w konkretnej dziedzinie istniejącej w Twojej specjalności. W tej chwili pracodawcy szukają często pracowników o wąskiej specjalizacji. Może akurat studia podyplomowe pozwolą Ci na wyspecjalizowanie się w ciekawej i poszukiwanej przez pracodawców dziedzinie.
2. Idź na studia podyplomowe, jeśli odczuwasz silną chęć przekwalifikowania się. Gdy Twój zapał do jakiejś dziedziny się wyczerpał, nie możesz znaleźć pracy w swoim zawodzie i znalazłeś w ofercie studiów podyplomowych intrygujący Cię kierunek, być może warto zaryzykować i zmienić branżę.
3. Jeśli zauważasz, że wiedza, którą zdobyłeś kiedyś na studiach, nie jest już zbyt aktualna lub potrzebuje uzupełnienia, również możesz przejrzeć oferty studiów podyplomowych. Kierunków jest tak wiele, że prawdopodobnie znajdziesz swój wymarzony.

Na co zwrócić uwagę przy wyborze studiów podyplomowych?

Zanim wybierzemy się na studia podyplomowe, warto byśmy zwrócili uwagę na kilka istotnych kwestii. Oprócz najważniejszej z nich, czyli wyboru konkretnego kierunku, należy także rozważyć kilka spraw, nad którymi powinien zastanowić się każdy przyszły słuchacz studiów podyplomowych bez względu na wybraną specjalność.
1. Wybierając kierunek, możemy jedynie domyślać się, co kryje się pod jego nazwą. Dlatego istotne jest zapoznanie się z programem danego kierunku. Studia podyplomowe powinny być bardziej praktyczne, wobec czego trzeba zwrócić uwagę na ilość ćwiczeń i porównać ją z liczbą godzin, na których wykładowcy przekazują przede wszystkim wiedzę teoretyczną.
2. Czas trwania studiów podyplomowych to kolejna ważna kwestia. Musimy być mocno zdeterminowani, by je ukończyć, jeśli oprócz studiowania pracujemy i zajmujemy się domem i naszą rodziną. Niektóre studia podyplomowe trwają cztery semestry, inne dwa. Czas ich trwania łączy się z kolejnym punktem, jakim jest cena.
3. Wybierając studia podyplomowe, powinniśmy zwrócić uwagę na ich cenę, gdyż raczej nie jest ona niska. Zależnie od ilości zajęć i prestiżu uczelni ceny mogą się mocno różnić. Poza tym rozważmy, czy nasza inwestycja w ogóle się zwróci kiedyś w postaci na przykład lepiej płatnej posady.
4. Studia podyplomowe na cenionej przez pracodawców uczelni są lepszym wyborem niż te na uczelni gorzej wypadającej w rankingach.

Co to są studia podyplomowe

Studia podyplomowe, jak sama nazwa wskazuje, to studia przeznaczone dla osób, które posiadają już dyplom licencjacki, inżynierski lub magisterski. Zależnie od wybranej przez siebie uczelni i kierunku studiów kandydat musi mieć ukończone studia pierwszego stopnia lub drugiego. Są kierunki, na które można rejestrować się, posiadając jedynie dyplom ukończenia studiów licencjackich. Można na przykład kontynuując dzienne studia na drugim stopniu, uczęszczać jednocześnie na studia podyplomowe. Jest to możliwe ze względu na to, że zajęcia na tych studiach odbywają się w soboty i niedziele. Również osoby pracujące, które chcą się dokształcić w jakimś kierunku, mają możliwość pogodzenia studiowania podyplomowego z pracą. Jeśli są wytrwałe i zdeterminowane na pewno uda im się połączyć pracę z tego typu studiami. Absolwent studiów nie otrzymuje dyplomu ich ukończenia, tylko świadectwo. Na niektórych kierunkach wymagane jest zdanie końcowego egzaminu lub napisanie pracy końcowej. Tym, co odciąga większość ludzi od studiów podyplomowych, jest ich duży koszt. Zależnie od liczby godzin zajęciowych, prestiżu uczelni i popularności kierunku ceny mogą się różnić. Oprócz pieniędzy poświęcamy swój czas, który moglibyśmy przeznaczyć na coś innego, na przykład na spotkania z przyjaciółmi czy rodzinne wycieczki. Dlatego warto dobrze zastanowić się, nim podejmiemy ostateczną decyzję i wybierzemy studia podyplomowe.

Studia podyplomowe

Studia podyplomowe przyciągają co roku nie tylko świeżych absolwentów, ale również osoby, które już jakiś czas temu zdobyły dyplom. Chęć rozwoju osobistego oraz wymagania jakie narzuca nam obecny rynek pracy sprawiają, że każdy chce być najlepszy w swojej dziedzinie. To zwiększa jego szansę na zatrudnienie w wymarzonej pracy lub awans jeśli już gdzieś pracujemy. Ponadto oczywiście nauka powinna być przede wszystkim dla nas, a nie dla naszego nowego czy obecnego szefa. Jeśli więc chcemy poszerzyć naszą wiedzę musimy tylko poszuka odpowiednich studiów. Wybór jest na prawdę duży, a zajęcie które odbywają się na ogól w weekendy pozwalają na pogodzenie nauki z życiem prywatnym czy zawodowym. Niektórym uczelniom wystarczy ukończony licencjat, inne wymagają studiów drugiego stopnia. Możliwości wyboru jest wiele, ale wybierzmy też mądrze. Nie ma sensu zaczynać jakiegoś kierunki, jeśli nas specjalnie nie interesuje, albo wiemy, że do niczego nam się a wiedza nie przyda. Nauka ma być także przyjemnością. Podsumowując chęć rozwoju osobistego oraz wymagania jakie narzuca nam obecny rynek pracy sprawiają, że każdy chce być najlepszy w swojej dziedzinie. To zwiększa jego szansę na zatrudnienie w wymarzonej pracy lub awans jeśli już gdzieś pracujemy.

Kwalifikacje dla personelu…

Coraz więcej pracodawców decyduje się na podnoszenie kwalifikacji swojego personelu. Czy to w formie kursów czy szkoleń, każda forma dalszego zdobywania wiedzy jest dobra. Z pewnością docenią to także pracownicy, którzy w nich uczestniczą często w godzinach pracy, a możliwość nauki nowych rzeczy, czy rozwoju tych umiejętności które już mamy. Dzięki temu pracownicy także bardziej przywiązują się do swojego miejsca pracy, a co za tym idzie będą dłużej i lepiej wykonywać swoje obowiązki. W wielu dziedzinach zawodowych możemy także poprosić pracodawcę o częściowe lub całkowite opłacenie studiów dyplomowych. Często jest to związane z koniecznością posiadania kadry z wyższym wykształceniem. Poza tym można także poszukać dopłat i programów unijnych, dzięki którym bezpłatnie będziemy odbyć liczne kursy czy nawet studia. Każda inicjatywa związana z dalszym rozwojem się zawsze dużym plusem i prędzej czy później zaprocentuje. Nie odkładajmy tego więc z roku na rok, tylko wybierzmy coś dla siebie i działajmy. Podsumowując dzięki temu pracownicy także bardziej przywiązują się do swojego miejsca pracy, a co za tym idzie będą dłużej i lepiej wykonywać swoje obowiązki. Zatem podnoszenie kwalifikacji personelu jest bardzo dobrym rozwiązaniem.

Oferta studiów

Oferta studiów podyplomowych jest skierowana nie tylko dla tych, którzy już posiadają dyplom magistra czy inżyniera, ale także dla tych którzy ukończyli tylko licencjat. To bardzo dobra okazja na podniesienie swoich kwalifikacji zawodowych, ale także żeby zmienić nieco obszar naszej pracy. Jeśli ktoś studiował socjologię czy ukończył studia pedagogiczne dobrym wyborem może okazać się logopedia. Z kolej ci, którzy ostatnie kilka lat spędzili na zgłębianiu tajników zarządzania zasobami ludzkimi mogą pomyśleć o takich kierunkach jak coaching, mediacje czy negocjacje. Studia podyplomowe są płatne i trwają przeważnie dwa semestry. Można postarać się o ich dofinansowanie choćby z środków unijnych lub też z zakładu pracy. Warto podejmować każde kroki, które przełożą się na lepszą czy ciekawszą pracę, w dziedzinie która nas interesuje. jest to inwestycja na przeszłość, która z pewnością zaowocuje. A wiedza, którą zdobędziemy podczas studiów podyplomowych będzie przez nas nie jednokrotnie wykorzystana. Podsumowując to bardzo dobra okazja na podniesienie swoich kwalifikacji zawodowych, ale także żeby zmienić nieco obszar naszej pracy. Jeśli ktoś studiował socjologię czy ukończył studia pedagogiczne dobrym wyborem może okazać się logopedia.

Studia medyczne…

Często z podziwem patrzymy na osoby, które ukończyły studia medyczne. Opasłe tomy oraz całe godziny nauki i praktyki pochłaniają wiele czasu, a jak udało im się zapamiętać wiele nazw związanym z anatomią, nie jesteśmy sobie nawet w stanie wyobrazić. Po skończonych studiach medycznych, wielu jej absolwentów decyduje się na kolejny krok i wybiera studia podyplomowe. Chcą zdobyć i poszerzyć wiedzę z tematu, który ich najbardziej interesuje. Liczne możliwe do wyboru kierunki dają na prawdę duże możliwości, należą do nich między innymi medycyna bólu, psychoonkologia, badania kliniczne, biostatystyka czy geriatria i opieka długoterminowa. Jednym z najciekawszych kierunków studiów podyplomowych z zakresu medycyny jest medycyna ekstremalna. Podczas trwających dwa semestry zajęć, ich uczestnicy posiądą wiedzę na temat medycyny związanej z turystyką oraz dowiedzą się jak postępować w przypadku pacjentów, których schorzenia i urazy wynikają z narażenia na ekstremalne warunki czy to pogodowe czy klimatyczne. To między innymi zajęcia z medycyny nurkowej czy wysokogórskiej. Podsumowując po skończonych studiach medycznych, wielu jej absolwentów decyduje się na kolejny krok i wybiera studia podyplomowe. Chcą zdobyć i poszerzyć wiedzę z tematu, który ich najbardziej interesuje.

Filologia polska

Jeśli ktoś studiował Filologię Polską, dobrym wyborem będą studia podyplomowe z logopedii. Każda forma dalszego kształcenie po uzyskaniu już dyplomy magistra czy inżyniera to nie tylko doskonała okazja do poszerzenia i zdobycia nowej wiedzy z dziedziny, która nas interesuje, ale także poleca się ją w momencie kiedy chcemy zmienić profil naszego zatrudnienia. Po studiach pedagogicznych, większość osób szuka zatrudnienia w oświacie. Znalezienie pracy w szkole nie jest łatwe, a każda kolejna umiejętność może być na naszą korzyść. Studia z logopedii są przeznaczone przede wszystkim do absolwentów Filologii Polskiej, ale także dla tych którzy kończyli psychologie czy socjologie. Wiele dzieci boryka się w dzisiejszych czasach z wadami wymowy, a z pomocy logopedy korzysta się coraz chętniej, czy to w szkle czy na własną rękę. To właśnie logopeda ma za zadanie rozpoznawanie zaburzeń mowy i pomoc w skutecznej terapii. Warto także żeby w ten proce włączyli się rodzice, im więcej czasu na ćwiczenia z dzieckiem poświęcimy, tym będzie łatwiej. Podsumowując Po studiach pedagogicznych, większość osób szuka zatrudnienia w oświacie. Znalezienie pracy w szkole nie jest łatwe, a każda kolejna umiejętność może być na naszą korzyść.

Liczne oferty…

Wśród licznych ofert studiów podyplomowych możemy znaleźć te kwalifikacyjne jak i doskonalące. Pierwsze z nich służą głównie poszerzeniu naszej wiedzy, a co za tym idzie zdobyciu nowych kwalifikacji zawodowych. Z kolei studia doskonalące, jak sama nazwa mówi, mają przede wszystkim doskonalić umiejętności już posiadane. Najczęściej na takie studia idziemy po ukończonych magisterskich czy z dyplomem inżyniera. Jednak wielu uczelni ma w swojej ofercie także takie studia, na które mogą się zapisać także ci, którzy ukończyli studia pierwszego stopnia, czyli licencjat. Ze względu na mniejszy obszar nauki po którym się poruszamy podczas studiów podyplomowych, możemy bardzo precyzyjnie wybrać tą dziedzinę, którą chcemy rozwijać. Studia te w większości przypadków są odpłatne, chyba że uda nam się uzyskać dofinansowanie z funduszy unijnych. Warto co jakiś czas przeglądnąć informacje na temat aktualnie finansowanych kierunków, może właśnie to zachęci nas do dalszej edukacji, a jak wiadomo na naukę nigdy nie jest za późno. Podsumowując najczęściej na takie studia idziemy po ukończonych magisterskich czy z dyplomem inżyniera. Studia te w większości przypadków są odpłatne, chyba że uda nam się uzyskać dofinansowanie z funduszy unijnych.

Szeroka oferta…

Szeroka oferta studiów podyplomowych co roku przyciąga tysiące osób, które chcą poszerzyć swoją wiedzę z jakiejś dziedziny. To nie tylko możliwość podniesienie kwalifikacji zawodowych, ale także zgłębienia tematu, który nas interesuje. Liczne programy i kierunki są w większości płatne, ale można skorzystać z dopłat unijnych czy dofinansowania z zakładu pracy. Coraz więcej pracodawców się na to decyduje, chcąc mieć wykształconą i profesjonalną kadrę. Co roku pojawiają się nowe kierunki, niektóre cieszą się taką popularnością, że ciężko się na nie dostać. Bez względu na to, jaką dziedzinę wybierzemy, każde działanie które pozwoli nam na zdobycie kolejnej dawki informacji to inwestycja na przyszłość. Warto podejmować różnego rodzaju kursy i szkolenia, które potem pomogą nam w zdobyciu wymarzonej pracy, zgodnej z naszym kierunkiem studiów. Przecież nikt nie chce, żeby kilka lat jego nauki i starań poszło na marne. A praca w zawodzie do którego się przygotowywaliśmy to marzenie wielu nie tylko młodych osób. Podsumowując to nie tylko możliwość podniesienie kwalifikacji zawodowych, ale także zgłębienia tematu, który nas interesuje. Wskazano zatem, że szeroka oferta studiów podyplomowych co roku przyciąga tysiące osób, które chcą poszerzyć swoją wiedzę z jakiejś dziedziny.

Wiele osób…

Wiele osób, bo studiach zastanawia się co dalej. Pasowałoby podjąć pierwszą pracę jeśli do tej pory studiowaliśmy dziennie, albo może zmienić na lepszą, jeśli zaocznie. Praca zgodna z ukończonym kierunkiem to marzenie większości studentów. Nikt przecież nie chce żeby ich kilku letnie wysiłek poszedł na marne, a dyplom jedynie ozdabiał regał. Warto więc cały czas myśleć o rozwoju i podnoszeniu kwalifikacji zawodowych. Dobrą tego formą są studia podyplomowe. Są one płatne, ale zawsze można spróbować uzyskać dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej, albo co jest coraz popularniejsze choćby częściowe opłacenie przez pracodawcę. Nie trzeba mieć tytułu magistra czy inżyniera żeby się na nie zapisać, wiele kierunków dotyczy także osoby, które ukończyły studia pierwszego stopnia, czyli mają licencjat. Są one związane z poprzednim kierunkiem, ale poszerzeniem i uzupełnieniem wiedzy z konkretnej dziedziny. Wybór jest na prawdę duży, i każdy kto chcę kontynuować edukację na pewno znajdzie coś dla siebie. Podsumowując praca zgodna z ukończonym kierunkiem to marzenie większości studentów. Warto więc cały czas myśleć o rozwoju i podnoszeniu kwalifikacji zawodowych. Dobrą tego formą są studia podyplomowe.

Dobra praca…

Dobra praca w dzisiejszych czasach oznacza lepszą pozycję finansową a także możliwość rozwoju w tej dziedzinie, która nas interesuje. Warto poza skupianiem się na pracy poświęcić trochę czasu na ciągłe podnoszenie naszych kwalifikacji zawodowych poprzez różnego rodzaju kursy i szkolenia. Jeżeli ukończyliśmy poszczególne studia, nawet te licencjackie warto pomyśleć o następnych – tych podyplomowych. Podczas poszczególnych zajęć będziemy mogli nie tylko poszerzyć wiedzę, ale także zdobyć nową. Studia podyplomowe w większości są płatne i odbywają się podobnym trybem jak zaoczne. Dzięki temu z łatwością będziemy mogli pogodzić codzienne obowiązki prywatne i zawodowe z chęcią nauki. Niektóre z nich są finansowane ze środków unijnych, warto czasem się rozejrzeć czy przypadkiem nie są to te, które nas interesują. Można także wystąpić do zakładu pracy z prośbą o całkowite lub częściowe ich finansowanie. Każdemu pracodawcy przecież zależy na wykształconej kadrze. Na zakończenie studiów otrzymuje się świadectwo ukończenia studiów podyplomowych. Podsumowując poza skupianiem się na pracy poświęcić trochę czasu na ciągłe podnoszenie naszych kwalifikacji zawodowych poprzez różnego rodzaju kursy i szkolenia. 2

Liczne uczelnie…

Liczne uczelnie oferują w szczególności szeroki wybór studiów podyplomowych. To do nas należy decyzja czy po zdobycie upragnionego dyplomu magistra czy inżyniera będziemy chcieli poszerzyć wiedzę czy też zakończymy edukację na tym poziomie. Warto jednak poważnie rozważyć opcję studiów podyplomowych, bo dają nam możliwość poszerzenie wiedzy z tego zakresu, który nas interesuje. Niektóre kierunki wymagają tylko ukończenia studiów pierwszego stopnia, co znaczy że nawet mając zrobiony licencjat możemy się na nie zapisać. Mają one przede wszystkim służyć określonemu poniesieniu kwalifikacji zawodowych, i pomóc nam w przyszłości w uzyskaniu lepszej pracy. Wiele osób także już aktywnych zawodowo decyduje się na tą formę nauki, żeby jeszcze lepiej opanować dziedzinę, w której poruszają się na co dzień. Warto podejmować każde przedsięwzięcie, które może w późniejszym czasie zaowocować. Wśród słuchaczy studiów podyplomowych znajdziemy zarówno osoby zaraz po studiach, jak i takie którym od ich ukończenia minęło już kilka lat. Podsumowując do nas należy decyzja czy po zdobycie upragnionego dyplomu magistra czy inżyniera będziemy chcieli poszerzyć wiedzę czy też zakończymy edukację na tym poziomie.

Egzamin

Na pewno przed rozpoczęciem każdych studiów podyplomowych należy upewnić się, jakie uprawnienia będziemy mieli po ich zakończeniu. Czasem okazuje się, że dane uprawnienia otrzymuje dopiero po spełnieniu jakiegoś dodatkowego warunku, na przykład trzeba ukończyć studia podyplomowe posiadać odpowiednio długi staż pracy. Jeżeli nie sprawdzimy tego przed rozpoczęciem studiów podyplomowych, możemy być później bardzo rozczarowani. Warto również sprawdzić co trzeba zrobić, by dane studia ukończyć. Jeżeli na przykład nie lubimy pracować w grupie, to nie będzie szczęśliwi, jeżeli warunkiem ukończenia studiów będzie wykonanie pracy w grupie z innymi uczestnikami studiów. Za to jeżeli nie lubimy uczyć się na pamięć możemy nie być zadowoleni z faktu, że zakończeniem nauczania każdego przedmiotu jest właśnie egzamin z zagadnień teoretycznych. Na różnych uczelniach zajęcia z różnych kierunków mogą wyglądać zupełnie inaczej i warto dokładnie sprawdzić jakie będziemy mieli zajęcia, z kim te zajęcia się odbędą i jak będą wyglądały egzaminy. Warto też sprawdzić godziny zajęć. To istotne czy zajęcie kończą się o godzinie czternastej czy może o dwudziestej. To są sprawy, które zdecydowanie należy sprawdzić przed rozpoczęciem nauki.

Koszty dodatkowe

Często podjęcie studiów podyplomowych wiąże się z dodatkowymi kosztami. Już samo zapłacenie za studia kilku tysięcy złotych jest poważnym wydatkiem dla naszego domowego budżetu. Często bywa, że na takie studia wybieramy się do innego miasta. W związku z tym trzeba doliczyć koszty dojazdów i, być może, noclegów. W skali roku dochodzi nam do zapłaty kolejna duża kwota. Jeżeli studia podyplomowe są w mieście tylko trochę oddalonym od naszego miejsca zamieszkania, możemy dojeżdżać samochodem, pociągiem czy autobusem. Jeżeli jednak mamy studiować bardzo daleko od domu, trzeba nocować na miejscu, z piątku na sobotę i z soboty na niedzielę. Nie opłaca się wracać do domu na chwilę. Inne koszty dodatkowe związane z podjęciem studiów podyplomowych to również koszt jedzenia na uczelni. Jeżeli studiujemy z daleka od domu, musimy w innym mieście coś jeść. Kanapki zrobione w domu nie wystarczą na cały dzień pobytu na uczelni. Oczywiście nie sposób nie wspomnieć o dodatkowych książkach, kosztach ksero czy chociażby zeszytach lub papierze, na którym będzie robić notatki. Jak więc doskonale widać, koszty studiów podyplomowych to nie tylko te pieniądze, które przelejemy bezpośrednio na konto uczelni.

Języki

Studia podyplomowe niekoniecznie są dobrym wyborem, jeżeli ktoś chce nauczyć się języka obcego. Tutaj zdecydowanie bardziej polecany jest zwykły kurs, a nie nowe studia. Jeżeli jednak marzy nam się kariera tłumacza albo nauczyciela, to zdecydowanie studia podyplomowe są bardzo wskazane. Znowu wszystko zależy od naszego celu. Jeżeli celem jest nauka języka, żeby porozumieć się na zagranicznych wczasach z mieszkańcami danego kraju czy nauka po to, żeby móc oglądać seriale amerykańskie bez napisów i bez lektora – lepiej wybrać kurs. Jeżeli jednak nasz pracodawca wymaga od nas świetnej znajomości biznesowego angielskiego, możemy wybrać studia podyplomowe o takiej tematyce. Z pewnością będzie to dla nas lepsza motywacja niż samodzielna nauka angielskich słówek w zaciszu domowym. Zależy jeszcze kto ma za te studia zapłacić – my sami, czy nasz pracodawca. Studia podyplomowe to dość kosztowna inwestycja i jeżeli sami nie czujemy potrzeby zapisania się na takie studia, z pewnością nie będziemy szczęśliwi, kiedy przyjdzie nam za nie zapłacić. Studia podyplomowe z tłumaczeń języków obcych są bardzo dobrą inwestycją dla przyszłych tłumaczy. To w zasadzie jedyna droga do nauki zawodu i prawidłowego wykonywania takich tłumaczeń.

Inne możliwości

Niestety, dla właścicieli szkół, które oferują studia podyplomowe, istnieje wiele innych możliwości. Lepszych i tańszych. Oczywiście nie w każdej sytuacji będą one dobre dla każdego. Jeżeli osoba, która ukończyła studia na kierunku finanse i rachunkowość, chce rozwijać się dalej, raczej nie znajdzie dla siebie niczego w ofercie szkół policealnych. Przecież zapisanie się na kierunek technik rachunkowości byłoby krokiem w tył, a nie do przodu. Ale na przykład artyści mają wiele innych możliwości rozwoju niż studia podyplomowe. W większych miastach są świetne szkoły, które nie oferują studiów podyplomowych, ale świetne, dodatkowe kursy. W szkołach tych wykładają najlepsi specjaliści w swojej branży. Jest szkoła fotograficzna, szkoła, po ukończeniu której otrzymuje się dyplom dekoratora wnętrz, szkoły aktorskie czy szkoły choreografii. Zetknięcie ze światem sztuki jest dla wielu czymś magicznym. Szkoły te nie są wcale tańsze niż studia podyplomowe, ale są to szkoły, które oferują najwyższą jakość kształcenia i po których człowiek na pewno wychodzi dobrze przygotowany do wykonywania nowego zawodu. Oprócz tego otrzymuje się gratis dobrą energię i pewność siebie oraz pewność, że możemy kreatywnie pracować i spełniać marzenia.

Oferta

Na szczęście obecnie na wielu stronach internetowych uczelni znajduje się szczegółowa rozpiska, jak dane studia podyplomowe będą wyglądać. Jest dostępny program zajęć: ile godzin danego przedmiotu się odbędzie, czy będą to wykłady czy ćwiczenia, podana jest nawet literatura, z którą słuchacze powinni się zapoznać. A co najważniejsze, podane są nazwiska wykładowców. To bardzo ważne, żeby wcześniej wiedzieć, z kim będziemy przez ten czas się spotykać. W internecie można od razu sprawdzić nazwiska tych ludzi i sprawdzić, mówiąc brutalnie, co w życiu osiągnęli. Przecież płacąc za te studia niemałe pieniądze, chcemy wiedzieć coś o osobach, które będą nam przekazywały wiedzę. Najlepiej, kiedy to są praktycy. Sytuacja, w której o obrocie nieruchomościami mówi nam osoba, która nigdy nie sprzedała ani nie kupiła żadnego domu czy mieszkania, nie wróży najlepiej dla naszej kariery. Nikt inny niż praktycy, lepiej nie przekaże nam tej wiedzy. Studia podyplomowe mogą być bardzo dobrą decyzją i świetną szansą na zdobycie dobrego, nowego zawodu i sposobu na zarobienie większej ilości pieniędzy. Ale tylko wtedy będzie to dobra inwestycja, kiedy sprawdzimy dokładnie kto będzie prowadził wykłady i jakie przedmioty są w programie.